bip.gov.pl
RSS
A A A K

Archiwum

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie art. 138o ustawy Pzp na:

“Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla trenerów/specjalistów ds. wspomagania w projekcie «Moje kompetencje – Twój sukces»”

Opis warunków zamówienia

Załączniki do Opisu warunków zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2. Formularz ofertowy z załącznikami:

Zał. 1. Oświadczenie dot. wykluczenia z postępowania
Zał. 2. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie Wykonawcy
Zał. 3. Oświadczenie dot. wymaganych uprawnień
Zał. 4. Oświadczenie o niezaleganiu wobec US i ZUS
Zał. 5. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

3. Projekt umowy

 

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) pn. “Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń trenerów/specjalistów ds. wspomagania w projekcie «Moje kompetencje – Twój sukces»”.

Treść informacji z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.1579), niniekszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o pn. “Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla trenerów/specjalistów ds. wspomagania w projekcie «Moje kompetencje – Twój sukces»“, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Szczegółowa informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.1579), niniekszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o pn. “Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla trenerów/specjalistów ds. wspomagania w projekcie «Moje kompetencje – Twój sukces»“, udzielono zamówienia publicznego w poszczególnych częściach niżej wymienionym Wykonawcom.

Szczegółowa informacja o udzieleniu zamówienia

____________________________________________________________________________

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie art. 138o ustawy Pzp na:

“Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla trenerów/specjalistów ds. wspomagania w projekcie «Moje kompetencje – Twój sukces»”


Opis warunków zamówienia


Załączniki do Opisu warunków zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2. Formularz ofertowy z załącznikami:

Zał. 1. Oświadczenie dot. wykluczenia z postępowania
Zał. 2. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie Wykonawcy
Zał. 3. Oświadczenie dot. wymaganych uprawnień
Zał. 4. Oświadczenie o niezaleganiu wobec US i ZUS
Zał. 5. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

3. Projekt umowy

 

Wyjaśnienia do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

W związku z wprowadzeniem uszczegółowienia zapisów Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do OWZ) w części I dokonuje się zmiany Szczegółowego Opisu Przedmiotu zamówienia z mocą obowiązującą od dnia 24 października 2017 r.

Treść wyjaśnień


Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) pn. “Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń trenerów/specjalistów ds. wspomagania w projekcie «Moje kompetencje – Twój sukces»”.

Treść informacji z otwarcia ofert

Treść informacji o udzieleniu zamówienia

Treść informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty


 


 


Komunikat o zakwalifikowaniu sprzętu do kategorii zbędnych i zużytych składników majątkowych stanowiących wyposażenie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie


Treść komunikatu
Załącznik nr 1. Wykaz zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego (ODN)
Załącznik nr 2. Wykaz zużytych składników mienia ruchomego (PBP)


 


 


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie art. 138o ustawy Pzp na:

“Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla trenerów/specjalistów ds. wspomagania w projekcie «Moje kompetencje – Twój sukces»”


Opis warunków zamówienia

Załączniki do Opisu warunków zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2. Formularz ofertowy z załącznikami:

Zał. 1. Oświadczenie dot. wykluczenia z postępowania
Zał. 2. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie Wykonawcy
Zał. 3. Oświadczenie dot. wymaganych uprawnień
Zał. 5. Oświadczenie o niezaleganiu wobec US i ZUS
Zał. 6. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

3. Projekt umowy


 

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) pn. “Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń trenerów/specjalistów ds. wspomagania w projekcie «Moje kompetencje – Twój sukces»”.

Treść informacji z otwarcia ofert

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) pn. “Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń trenerów/specjalistów ds. wspomagania w projekcie «Moje kompetencje – Twój sukces»”.


Treść informacji o unieważnieniu postępowania


  

Dyrektor
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy – specjalista

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wynikach naboru

Ogłoszenie wynik naboruOpublikował: Mariusz Kordylewski
Publikacja dnia: 07.01.2018
Podpisał: Mariusz Kordylewski
Dokument z dnia: 07.01.2018
Dokument oglądany razy: 2 049